De website is op dit moment in onderhoud

Geschiedenis

 

90 jaar KPJ Posterholt  1923 – 2013

 

Posters Boerelaeve 2013 wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum

van de KPJ Posterholt.

 

De KPJ Posterholt is opgericht op 15 juli 1923 onder de naam JBTB (Jonge Boeren en Tuinders Bond).

De oprichters waren de ‘meesters’ van de lagere school, tezamen met de kerkelijke vertegenwoordigers. Het doel waarvoor de vereniging destijds werd opgericht was het onderwijzen van de agrarische jongeren die mogelijke bedrijfsopvolgers waren.

Lessen werden gegeven in alles wat met het boerenleven te maken had, over teelten van akkerbouwgewassen, over bemesting, maar ook over veeteelt en dergelijke.

Een zeer belangrijk onderdeel was ook de kerkelijke opvoeding. Bij de bijeenkomsten was dan ook altijd de plaatselijke kapelaan aanwezig, die tevens Geestelijk Adviseur was.

Er waren zeer regelmatig bijeenkomsten die voor de leden boeteplichtig waren.

Notulen uit de twintiger jaren laten bedragen van 10 cent boete zien bij het niet bijwonen van een bijeenkomst.

Ook werden er opdrachten gegeven aan de leden voor het opzetten van gewas en teeltproeven.

Degene die de proeven uitvoerde moest daar in het najaar tijdens een bijeenkomst verslag van doen.

 

Na de oorlog, gedurende welke de activiteiten op een laag pitje stonden, werden de oude doelstellingen weer opgepakt, maar werd er ook steeds meer aandacht aan het sociale aspect geschonken.

Zo werden er onder andere fietstochten georganiseerd.

Ook kwamen leden verslag doen van hun diensttijd in het leger.

In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft de vereniging een aantal moeilijke periodes afgewisseld met zeer bloeiende tijden, afhankelijk van de ledenaantallen en de motivatie van het bestuur. Zo werden in deze tijd met omliggende KPJ verenigingen gezamenlijke sportwedstrijden en ploegwedstrijden georganiseerd en waren er uitwisselingen met verenigingen uit het Noorden van het land. In die tijd is ook de regel afgeschaft dat er alleen maar vrijgezelle jongemannen lid mochten zijn.

Er heeft zelfs een aantal jaren een damesafdeling (MBL) bestaan.

 

Vanaf de begin jaren tachtig heeft de vereniging weer een regelmatiger bestaan, jaarlijks wordt er een onderlinge ploegwedstrijd georganiseerd en prominent op het programma staan elk jaar de zomeravond barbecue en ons jaarlijkse uitstapje.

Zo hebben we de laatste jaren de machinefabrieken bezocht van Claes in Le Mans, Frankrijk, John Deere,  Krone, Claes, Grimme, Amazone, Ropa, Deutz en Audi in Duitsland, New Holland  in Belgie, Vervaet en Agrifac te Nederland.

Ook waren we te gast bij een landbouwfoliefabriek in Duitsland, bij Lonki en Dossche te Belgie en bij onderzoeksbedrijven in Lelystad en Oosterbeek.

Tevens worden er sinds 1989 gezamenlijke activiteiten ontplooid met

Carnavalsvereniging “De Biemösje”, eerst hebben we tijdens de Posterholtse kermis jarenlang een onderlinge ludieke voetbalwedstrijd georganiseerd, daarna werd de strijd met “Boerendart” aangegaan.

 

In 1998 hebben we op grootse wijze ons 75 jarig jubileum gevierd met een optocht van historische landbouwmachines, tractoren en trekpaarden met aansluitend op het feestterrein tentoonstelling van tractoren, aanbouwmachines en handgereedschappen.

Ook waren er vele demonstraties en oude ambachten te bezichtigen.

 

Het succes van de festiviteiten in 1998 gaven in 2008 aanleiding om ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan  “Posters Boerelaeve2008”te organiseren met een optreden

van “Rowwen Hèze”  op de zaterdag en op zondag wederom een optocht en demonstraties van de historische werktuigen en gebruiken van het agrarische bedrijf.

 

Nu, bij gelegenheid van ons 90 jarig jubileum, willen we met Posters Boerelaeve 2013 wederom een dergelijk groots festijn organiseren op zondag 30 juni 2013!!